ĐĂNG KÝ THAM GIA
NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2022 - CHỦ ĐỀ "DREAM MAKER"

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ THAM GIA
1. Tên đơn vị:
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Các đơn vị thành viên (nếu có): tên và địa chỉ:
4. Số điện thoại:
5. Website:
6. Email:
7. Người liên lạc với BTC:
Chức vụ:
Số điện thoại di động:
Email:
II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THAM GIA
1. Nội dung đăng ký2. Nhu cầu tuyển dụng lao động của đơn vị (có thể bổ sung sau)
2.1. Vị trí tuyển dụng
Số lượng:
Mô tả công việc:
Trình độ:
Yêu cầu năng lực:
Yêu cầu hồ sơ:
2.2. Vị trí tuyển dụng
Số lượng:
Mô tả công việc:
Trình độ:
Yêu cầu năng lực:
Yêu cầu hồ sơ:
3. Số lượng thành viên tham gia ngày hội của đơn vị tuyển dụng (có thể bổ sung sau)
3.1. Họ và tên
Chức vụ/ Nhiệm vụ:
CMND/ thẻ căn cước
Số điện thoại:
3.2. Họ và tên
Chức vụ/ Nhiệm vụ:
CMND/ thẻ căn cước
Số điện thoại:
3.3. Họ và tên
Chức vụ/ Nhiệm vụ:
CMND/ thẻ căn cước
Số điện thoại:
3.4. Họ và tên
Chức vụ/ Nhiệm vụ:
CMND/ thẻ căn cước
Số điện thoại:
4. Hình thức giao dịch tài chính:
Tiền mặt tại văn phòng Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn;
Chuyển khoản qua ngân hàng
Tên tài khoản: Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn Số tài khoản: 31419269 Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - ACB, Chi nhánh thành phố HCM.
5. Ý kiến đề xuất:
Chúng tôi xin đăng ký và cam kết với Ban tổ chức “Ngày hội việc làm - Năm 2022 - Dream Meaker” thực hiện tốt các nội dung, quy định do Ban tổ chức đề ra.
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/DOANH NGHIỆP
Ghi chú: BTC đề nghị đơn vị gửi phiếu đăng ký trước 10/11/2022 theo địa chỉ Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn – Địa chỉ: 8C, 16 & 18, Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
Để biết thêm thông tin vui lòng:
Liên hệ ông: Phạm Quang Trường
Số điện thoại: 0938 040 002
Email: Phamquangtruong@siu.edu.vn